Bee Pee

gujarati

મુબારક તુજ્હને

મળ્યા આપડે કાલની વાત છે છુટા પડી જસુ આજની વાત છે મુબારક તુજ્હને યે ઘડી યે દિવસ મળ્યા સજન જે ઘડી જે દિવસ સખી રી તારા લગન થશે શાહનાયી વાગશે , ધૂળ વાગશે સાખી રી તારી વિદાઈ થશે આમારી આખોં…

શું ભૂલ થઇ…..

તમારી નારાઝગી ની શું છે વાજા કેમ આપી રહયા છો મુજ્હને આ સજા થઇ છે મુજ્હથી નાની ખાતા પણ દિલ પર નહિ આ લેતા કેમ છે આટલી બધી નારાઝગી આ વાત નથી આટલી વ્યાજબી તમરો પત્ર વાચવા તરસી રહયો ચુ…